Mizarstvo Kos logo
V poslanstvu dreves


Mizarstvo Kos, v poslanstvu dreves

Mizarstvo Kos je družinsko podjetje, ki svojim naročnikom, lastnikom hiš, projektantom in javnim institucijam že več kot dve desetletji ponuja vrhunske, po meri projektirane in izdelane izdelke iz lesa za opremo zunanjih prostorov.

Pri tem največjo pozornost posvečamo željam in potrebam končnega uporabnika naših izdelkov. Le celosten pristop, ki upošteva značilnosti mikro in makro okolja, osebni okus in želje ter življenjski slog, privedejo do izdelkov in projektov, ki dolgoročno izpolnjujejo svoje poslanstvo.

Dodano vrednost svojih izdelkov poleg vrhunske, željam in potrebam naročnika prilagojene izdelave, gradimo na povezovanju. Skupaj z dobavitelji, partnerji, projektanti, arhitekti, podjetji v sorodnih panogah, naročniki in lokalnim okoljem si prizadevamo za uresničevanje različnih razvojnih projektov, povezanih z naravo, lesom in urejanjem okolja.

Verjamemo namreč, da sta prepletanje znanj in združevanje izkušenj ob spoštovanju tradicije in narave nujna za trajnostni razvoj, ta pa je pogoj za ohranjanje in izboljševanje kakovosti življenja vseh nas.Poslanstvo

Lastnikom zasebnih hiš in upravljavcem javnih površin ponujamo projektiranje in izvedbo vrhunskih, po meri in željah naročnika zasnovanih izdelkov iz lesa, ustvarjenih s spoštovanjem do tradicije, z upoštevanjem okolja in z vizijo za prihodnost.Vizija

S celostnimi projekti povezovanja izobraževalnih institucij, dobaviteljev, predelovalne industrije in arhitektov ter izobraževanja sodelavcev in naročnikov želimo prispevati k višji kakovosti bivanja v Sloveniji ter s svojim modelom uspešno prodreti na evropski trg.

Leitz & Lignorama
07.07.2017 - S partnerjem Leitz Slovenia smo obiskali podjetje Leitz Austria, ki je vodilni proizvajalec profesionalnega orodja za obdelavo lesa in rešitev za optimizacijo proizvodnje. Matično podjetje Leitz Germany deluje na vseh kontinentih sveta, s 30 hčerinskimi podjetji, 15 proizvodnimi obrati in 180 brusilnicami, kjer je zaposlenih preko 3400 ljudi. V avstrijskem obratu smo občudovali inženirske inovacije, spodbujanje timskega dela z nagradami na področju optimizacije procesov, urejenost proizvodnje in njeno robotiziranost ter lastno vajeniško delavnico, ki sodeluje z lokalnimi in svetovnimi izobraževalnimi inštitucijami (tudi Univerzo v Ljubljani). Vzajemno smo predstavili naši dve mikro podjetji, Mizarstvo Kos in Center za zunanjo ureditev iz lesno bogate Polhove dežele, ki se v razmišljanju ujemata s filozofijo velikih. Prodaja rešitev za izboljšanje uporabniške izkušnje (produkti so posledica), uspešnost, optimizacija in kakovost poslovanja, vlaganje v mlad kader, sodelovanje z lokalnim okoljem in skrb za dediščino prednikov, so skupne točke naših delovanj. Hvaležni smo jim, da so nas popeljali tudi skozi paviljon Lignorama, muzej lesa in orodij, ki je prvotno služil, kot avstrijska hiša na zimskih olimpijskih igrah v Naganu (Japan, 1998). V zahvalo smo v muzejski knjižnici odložili knjigo "V poslanstvu dreves". Danke vielmals! Dobrodošli tudi pri nas!
DEFIBRILATOR NA VELIKI PRESKI PRI MIZARSTVU KOS
05.07.2017 - V želji po reševanju življenja v primeru zastoja srca, smo v mesecu juniju 2017 postavili avtomatski zunanji defibrilator, ki se nahaja v zgornji etaži med stanovanjsko hišo in poslovnimi prostori Mizarstva Kos na Veliki Preski 1 (poleg kontrolne točke Badjurove krožne poti). Pobudo za nabavo je dala Mateja Vozelj iz Velike Preske, ki je ob svojem jubilejnem praznovanju izvedla dobrodelno akcijo. Predsednik vaške skupnosti Velika Preska Franci Kaplja je nadaljeval z zbiranjem sredstev po vaseh Velika Preska, Borovak, Zglavnica in Ljubež. Nabavo in postavitev je izvedlo Mizarstvo Kos, ki je tudi skrbnik AED - avtomatskega eksternega defibrilatorja. (Jože Kos 041 615 020, info@mizarstvo-kos.si). Dostavo in izobraževanje vaščanov pa podjetje: MiDS inteligentno reševanje življenj d.o.o, Kvedrova cesta 2, 1000 Ljubljana, Andraž Ogorevc 040 458 486,(info@ihelp.si, www.ihelp.si). HVALA VSEM, KI STE PRISPEVALI!
Mizarstvo Kos, Jože Kos s.p., Velika Preska 1, 1272 Polšnik, Slovenija     info@mizarstvo-kos.si     GSM: 041 615 020